DK / EN

Ansvar

Som distributør arbejder vi meget vigtigt med iso-certificerede leverandører, og alle produkter kan leveres med analysecertifikat. På bulkmængder leverer vi produkter direkte til vores kunder uden håndtering eller opbevaring. Dermed minimerer vi risikoen for kontaminering, og omkostningerne reduceres.

Vores ansvarsområder & Downloads

Vi forstår produktansvar som værende en kontinuerlige forbedring af sikkerheden overfor mennesker såvel som miljøet. Vi støtter derfor vores kunder og samarbejdspartnere ved løbende at kommunikere om mulige risici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende vores produkter, så også De kan sikre sig en miljømæssig & hensigtsmæssig håndtering af vores produkter. Vi tilstræber at sikre tilsvarende niveauer af ansvarlig adfærd i vores indkøb - og forpligte vores tjenesteudbydere / leverandører i overensstemmelse hermed.

I de daglige operationelle arbejdsopgaver, er vores medarbejderes sikkerhed og sundhedsbeskyttelse af højeste betydning. Samtidig med virksomhedens interne arbejdscyklusser sikrer vi derfor også, at der til enhver tid overholdes de nuværende gyldige sikkerheds-, sundheds- og miljøregler. Vi styrker vores medarbejderes individuelle ansvarsbevidsthed gennem samtale, videreuddannelse og kurser inden for disse områder.

Det er vores mål at undgå eller minimere klimaskadelige emissioner i forbindelse med vores forretningspraksis, i det omfang det er muligt. Som en konsekvens af dette forbedrer vi hele tiden vores miljøpræstationer i forlængelse af ​​vores værdiskabelseskæde:

  • ved brug af råmaterialer,
  • med energiproduktion og -forbrug
  • i vores egne system- og synteseprocesser,
  • ved transport og levering af vores produkter, og
  • ved genbrug og bortskaffelse af produkter og råvarer.

Når vi vælger leverandører og partnere, er deres overholdelse af vores virksomhedsprincipper mindst lige så vigtig, som deres ekspertise og pålidelighed.

Ligesom Qét i OQEMA har en stolt plads, er det også med stolthed at vi sammen i vores higen efter høj kvalitet i vores aktiviteter, produkter og tjenester, ja I alt hvad vi gør, tager hensyn til medarbejdere, kunder, leverandører, andre forretningspartnere, aktionærer, naboer og samfundet generelt - i overensstemmelse med vores "OQEMA Code of Conduct".

Vi ser vores kundeforhold som værende partnerskaber. Som en del af dette forsøger vi at identificere og imødekomme kundernes forventninger på et tidligt tidspunkt og reagere hurtigt af hensyn til deres behov. Vi måler i hvor høj grad vi lykkes med dette via deres tilfredshed - hver eneste dag.

Downloads

Thomas Sørensen

Miljø- & kvalitetschef

T +45 56638600
thomas.sorensen( at )oqema.com

OQEMA
Adfærdskodeks

A question of attitude.